Ändstopp till rullbanor

Fasta ändstopp till rullbanor.