Spant till rullbanor

Sidospant till rullbanor i olika storlekar och för olika rulldelning.