TRAFIKSPEGLAR

Trafikspeglar ökar säkerheten när sikten är skymd. I tät bebyggelse, vid utfarter, skarpa kurvor och vägkorsningar förbättras sikten och därmed säkerheten för alla trafikanter. Utomhusmiljön ställer speciella krav och därför är speglarna tillverkade av plastmaterial som garanterar lång livslängd också under särskilt besvärliga klimatförhållanden. Speglarna finns i två olika material, slagfast akryl samt okrossbar polycarbonat. Ramen är försedd med reflekterande klass 2-material för att markera att spegeln är ett trafikhjälpmedel.